T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ADIYAMAN / BESNİ - Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi

KAMU HİZMET STANDARTLARI

ŞEHİT ABİDİN TANRIKOLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

 

HİZMETİN ADI

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ)

 1. 1.      

Öğrenci Kayıt ve Kabul

(Anadolu)

Diploma, Tasdikname veya denklik belgesinin aslı,

Nüfus cüzdan fotokopisi,

 Veli bilgileri

Sınav sonuç belgesi veya yerleştirme belgesi

6 adet fotoğraf

Kayıt süresi içerisinde

 1. 2.      

Öğrenci Kayıt ve Kabul

(Düz)

Diploma,

Tasdikname

6 adet fotoğraf

Nüfus cüzdan fotokopisi,

Veli bilgileri

Kayıt süresi içerisinde

 1. 3.      

Nakil gidecekler

(Anadolu)

Veli dilekçesi

1 saat

 1. 4.      

Nakil gelecekler

(Anadolu)

Ek–1 belgesi, İlgili okulun Nakil ve Kontenjan tespit komisyonu toplantı tutanağı

2 gün içinde

 1. 5.      

Kayıp Belge işlemleri (Tasdikname)

Dilekçe

1 saat

 1. 6.      

İzin Verme

Velinin dilekçesi

 

1 saat

 1. 7.      

Kayıp Belge işlemleri

(Diploma)

a)Gazete kayıp ilanı,

b)Dilekçe,

c)Nüfus cüzdanı fotokopisi

2 gün

 1. 8.      

Bilgi edinme hakkı

Dilek ve Şikâyetler

a)Bilgi edinme talebi,

b)Dilekçe

15 gün

 1. 9.      

Tasdikname

Veli Dilekçesi

1 saat

 1. 10.   

Öğrenim belgesi, Öğrenci belgesi,

 

Öğrenci isteği

1 saat

 1. 11.   

Geçici mezuniyet belgesi

Öğrenci isteği

1 saat

 1. 12.   

Devam ve takip İşlemleri

Veli veya öğrenci isteği

1 saat

 1. 13.   

İlköğretim diplomasının iadesi

Dilekçe

1 gün

 1. 14.   

Ortalama Yükseltme sınavına girme

Veli+öğrenci Dilekçe

1 saat

 1. 15.   

Eğitim – Öğretim ile ilgili işlemler

Alan Yönlendirme Formu

15 Dakika

 1. 16.   

 

İşletmelerde beceri eğitimi

İşletmenin öğrenci talep istek formu

30 dakika

 1. 17.   

Kütüphane hizmetlerinden yararlanma

Hiçbir belge istenmez

 

 1. 18.   

Bilgi Teknolojileri sınıfı

Herkese açık

Sürekli

 1. 19.   

Yabancı Uyrukluların Kayıt Kabulleri

(Yabancı Uyrukluların Kayıt Kabulleri)

a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır.

b) Ülkesi belli olmayan (Haymatlos) veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancı çocuklarından emniyet makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıt esaslarına göre kayıtları yapılır.

c) anne, baba veya vasisinin çalışma izni aldığını veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.

ç) Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslar arası kuruluş temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıt ve kabulleri için usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı aranır.

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları yapılır.

5 gün

 1. 20.   

Nakil

(Lise)

Veli Dilekçesi

1 gün

 1. 21.   

Parasız Yatılılık ve Bursluluğa Kayıt ve Kabul

a) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi,

b) Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname

( EK-1 ),

c) Sınavın yapıldığı ders yılında tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almadığını ve sınıfını geçtiğini gösteren belge,

d) Öğretmen çocukları için, anne veya babasının öğretmen olduğuna dair belge

1 gün

 1. 22.   

Askerlik durum

(tecil için) belgesi

Resen

1 saat

 1. 23.   

Sağlık hizmetleri

Öğrencinin veya velisinin talebi(resen)

5 dakika

 1. 24.   

Disiplin cezası kararlarına itiraz

Dilekçe

5 gün

 1. 25.   

Rehberlik hizmetleri

Veli ve öğrenci talebi

1 saat

 1. 26.   

Veli ziyaretleri

Nüfus cüzdanı

1 saat

 1. 27.   

Sınav başvuruları ÖSYM, Bursluluk v.s merkezi sınavlar)

a)ÖSYS için istenen evraklar(ÖSYM aday  bilgi formu)

b)Bursluluk için(Aile maddi durum beyannamesi, aile nüfus kayıt örneği, veli başvurusu v.s)

 

20 Dak

 1. 28.   

MEBBİS

 

1 saat

 1. 29.   

Özlük hakları

Doğum, çocuk, eş vb. yardım yazılı beyanname ile başvurma

1 saat

 1. 30.  3

İzin İşlemleri

Durumunu gösterir belge

1 saat

 1. 31.   

Taşınır İşlem

Fatura -Dilekçe

30 Dak

 1. 32.   

Ödemeler

Fatura

30 Dak

 1. 33.   

Alım İşleri

Teklif mektubu –Fatura – İhale ile ilgili şartname

30 Dak

 1. 34.   

Büro İşleri

Gelen –Giden Yazılar

Yıl boyu

 1. 35.   

Geziler

Gezi Kulübünün gezi talep dilekçesi, Gezi Planı, Gezi Katılımcıları listesi, Araç Şoförleri ehliyetleri, araç ruhsat fotokopileri, Veli Muvafakat nameleri

Yıl boyu

 1. 36.   

İş Yeri Açma Belgesi

Sözlü istek 4 adet fotoğraf

10 Dak

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasın rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi Müdürlüğü                    İkinci Müracaat Yeri: Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim      : Şükrü KARADENİZ                                                                            İsim        : Neşet YAZAR
Unvan   : Okul Müdür Vekili                                                                                          Unvan    : İlçe Milli Eğitim Müdürü
Tel        : 3181013                                                                                                       Tel          : 3181012
Faks     : 3183543                                                                                                       Faks       : 3182055
e-posta : 972776@meb.k12.tr                                                                                      e-posta   : besni02@meb.gov.tr

 

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 13.07.2016 - Güncelleme: 13.07.2016 12:40 - Görüntülenme: 227
  Beğen | 0  kişi beğendi